רוא

אארקוקרה בכיר

Description:

אארוטלטאטא בשמו המלא,
לוחם אארקוקרה בכיר
נפגש עם ההרפתקנים בואדי הגדול שלמרגלות צריח נוצת הרוח
מדבר בשפה המדוברת הנפוצה

Bio:

הגיע בראש קבוצה קטנה של אארקוקרות לאזור הקניון הגדול שבין גבעות הקיץ שצפונית לאורנים אדומים, למרגלות צריח נוצת הרוח.
הוא וחבורתו נשלחו על מנת לעקוב ולסכל ככל שניתן את תוכניותם של חברי כת הרוח.
הוא הסכים לסייע להרפתקנים בכדי שיוכלו להמשיך ולהילחם בחברי כת הרוח ולמצוא את השבויים ולהצילם.

רוא

Elemental Evil reshaflame