אריסי קלינות

מלכה מרושעת

Description:

מלכתם של חברי כת האויר

Bio:

לא ידוע עליה הרבה מלבד שהיא בדרג גבוה בכת האוויר ושהיא מרוצה מפעולותיהם של תושבי צריח הרוח ועל פעולותיהם נגד כת האדמה ועל לכידתה של בת אצילים שהייתה שבויה בכת האדמה.

אריסי קלינות

Elemental Evil reshaflame